Skip to main content

Procesný audit

Zhodnotíme aktuálny stav procesov

Poskytujeme externý audit na personálno-procesnej úrovni pre všetky spoločnosti, ktoré chcú zefektívniť firemné procesy a informačné toky. Hľadáme riešenia v prípade netypických situácií, ktoré vznikajú vo vnútri firiem. Máme skúsenosti s riešením závažných problémov aj v personálnej oblasti a na základe analýzy poskytujeme adekvátne riešenia pri procesných nedostatkoch.

Výhody procesného auditu

Analýza súčasnej výkonnosti procesov

Optimalizácia procesov a informačných tokov

Eliminácia neefektívnych pracovných pozícií

Zníženie vynakladaných nákladov

Zlepšenie pripravenosti spoločnosti na nové projekty

Vytvorenie stabilnej spoločnosti

    Čo poskytujeme?

  • Nezávislé a objektívne posúdenie situácie spoločnosti.
  • Identifikácia a analýza silných a slabých stránok.
  • Analýza firemných procesov a informačných tokov.
  • Sformovanie odporúčaní a následná implementácia opatrení smerujúcich k optimalizácii posudzovaných firemných procesov a informačných tokov.
  • Návrh a tvorba informačných systémov.

© 2017 IT-Crowd. All rights reserved.