Konzultačné služby

Uskutočňujeme interné audity v spoločnostiach z dôvodu zvýšenia efektívnosti interných činností, zosúladenia viacerých oddelení a navrhnutie potrebných opatrení.


Očakávania zadávateľa
Získať nezávislý externý pohľad na existujúcu organizáciu a implementovať navrhnuté opatrenia za účelom zladenia oddelení, optimalizovanie procesov, zavedenia kontrolných mechanizmov na sledovanie a plnenie úloh. 

Naše riešenie    
Trojfázový projekt auditu s modularitou  

 1. Príprava
 2. Audit
 3. Podpora implementácie: Follow-up

Ďaľšie fázy sú voliteľné

 1. Mapovanie a nastavenie kompetenčného modelu
 2. Individuálny koučing/mentoring
 3. Interim manager rola

Jedinečnosť riešenia

 • Podpora implementácie formou koučingu. 
 • Prenášanie zodpovednosti za efekt projektu na účastníkov.
 • Pomoc pri implementovaní navrhnutých opatrení.
 • Využitie vedomostí a skúseností z iných organizácií.
 • Snaha poznať vnútornú situáciu zadávateľa.

Prínos riešenia pre organizáciu    
Väčšia šanca na úspech transformácie spoločnosti na výkonovo a procesne orientovanú.

Referencie zašleme na vyžiadanie.