QA / Testing

Aby bolo softwérové riešenie úspešné, musí spĺňať všetky požiadavky a kvalitu, ktoré boli vopred určené. Náš tím testerov poskytuje kompletné služby v oblasti testovania softvérov a kontroly kvality.

Aby sme zabezpečili kvalitu (Quality assurance) softwérového riešenia,
overujeme naplnenie požiadaviek klienta a kontrolujeme zhody so zadaním a špecifikáciami projektu
kontrolujeme výstupy vývojárov zamerané na dodržiavanie vopred definovaných štandardov a noriem
testujeme softvéry za účelom hľadania chýb rôzneho druhu v čo najkratšom čase a na čo najnižšej úrovni vývoja riešenia

Pri testovaní softvérov sledujeme správanie sa systému v špecifických podmienkach, ktoré simulujú reálne prostredie. Testovanie je dôležité na odhalenie prípadných nedostatkov alebo odchýlok od požiadaviek klienta. Taktiež overuje správanie sa v hraničných situáciách z pohľadu vstupných dát, bezpečnosti a záťaže.

 

Softvéry testujeme manuálne, kedy je systém testovaný užívateľom, i automaticky, za pomoci našich skriptov automatizovaného nástroja.

 

Ponúkame:

 • funkčné testovanie,
 • nefunkčné testovanie,
 • statické testovanie,
 • dynamické testovanie,
 • user experience (UX) testovanie,
 • systémové a integračné testovanie,
 • business process testovanie,
 • a penetračné testy.

 

Proces testovania v skratke:

 • Testovanie s vami najprv skonzultujeme,
 • pripravíme a vykonáme testovanie,
 • vyhodnotíme a interpretujeme výsledky ktoré prinesie testovanie.

 

Prečo je vhodné si dať otestovať softvér pred jeho spustením?

 • Minimalizujete riziko chýb v aplikácii
 • Predídete nespokojnosti užívateľov
 • Zvýšite kvalitu procesov pretože programátori dostavajú spätnú väzbu včas a tým pádom sa skráti dodanie finálneho softvéru

Quality Assurance je základom úspešného projektu a je spoločnosťami často vyžadovaný. Rozumieme, že ked' sa firmy sústredia na vývoj softvéru

Vieme prebrať projekty a zastrešiť každý druh testovania a pomôcť spoločnostiam, ktoré nemajú vlastné tímy testerov.